ubezpieczenia-tg.pl UBEZPIECZENIA ROLNICZE

UBEZPIECZENIA ROLNICZE PDF Drukuj Email


OC ROLNE

Obowiązkowe ubezpieczenie rolne dotyczy każdego rolnika, który posiada gospodarstwo rolne przekraczające powierzchnię 1ha, jeżeli  podlega ono w całości lub części opodatkowaniu podatkiem rolnym, a także obszar tych gruntów i użytków, niezależnie od ich powierzchni, jeśli jest prowadzona na nich produkcja rolna, stanowiąca dział specjalny w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Obowiązkowi zawarcia obligatoryjnych ubezpieczeń rolnych podlegają budynki rolnicze tj. wchodzące w skład gospodarstw rolnych oraz odpowiedzialność cywilna rolników.

Ubezpieczenie to pozwala zniwelować straty finansowe powstałe na skutek: uszkodzenia/ zniszczenia budynków gospodarstwa rolnego w następstwie różnych zdarzeń losowych, czy też wyrządzenia szkody osobom trzecim np. w związku z wykonywaniem czynności związanych prowadzeniem gospodarstwa rolnego.

UBEZPIECZENIE MIENIA

Ubezpieczenie zapewnia szeroki zakres ochrony ubezpieczeniowej - od sprzętu rolniczego po mienie będące wyposażeniem mieszkania.

Przedmiotem ubezpieczenia może być między innymi: mienie ruchome związane z prowadzeniem gospodarstwa rolnego, np. sprzęt rolniczy, ziemiopłody złożone na przechowanie, pasze, materiały budowlane i opałowe, nawozy sztuczne, środki ochrony roślin, zwierzęta gospodarskie, mienie ruchome służące zaspokojeniu potrzeb mieszkaniowych i życiowych Ubezpieczającego oraz osób pozostających z ubezpieczającym we wspólnym gospodarstwie domowym, np. przedmioty osobistego użytku, meble, sprzęt AGD i RTV, komputery, sprzęt muzyczny i fotograficzny, zwierzęta domowe, sprzęt sportowy i turystyczny, wózki inwalidzkie, części do posiadanych motocykli i samochodów, jak również stałe elementy budynku/lokalu mieszkalnego.

Na wniosek Ubezpieczającego ochroną ubezpieczeniową mogą być objęte również: maszyny wolnobieżne (w tym kombajny), inne maszyny rolnicze od szkód casco oraz uprawy od ognia, pod warunkiem ubezpieczenia mienia ruchomego związanego z prowadzeniem gospodarstwa rolnego, oraz zewnętrzne elementy budynku/lokalu mieszkalnego, budowle (np. ogrodzenie), szyby od stłuczenia, nagrobki, pod warunkiem ubezpieczenie mienia ruchomego służącego zaspokojeniu potrzeb mieszkaniowych i życiowych.