ubezpieczenia-tg.pl DOM

DOM PDF Drukuj Email


UBEZPIECZENIE MIESZKANIOWE

 

Oferujemy kompleksowe ubezpieczenia budynków i lokali mieszkalnych oraz zgromadzonego w nim mienia. Gwarantujemy swobodny wybór zakresu ochrony ubezpieczeniowej, tak by był on zgodny z potrzebami ubezpieczonego. Klient sam tworzy pakiet oraz sam dobiera limity, by ubezpieczenie było jak najlepiej dopasowane do jego oczekiwań.

Ubezpieczeniem objęte są dom lub lokal mieszkalny od ognia i innych zdarzeń losowych (w tym m.in.: uderzenie pioruna, huragan, powódź, deszcz nawalny, zalanie, grad) oraz ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym.

Dodatkowo można objąć ochroną ubezpieczeniową m.in. mienie ruchome i stałe elementy wyposażenia domu, szyby i przedmioty szklane od stłuczenia, budynki gospodarcze, garaż, nagrobki, bagaż podróżny czy ubezpieczyć budynek od dewastacji.

Elastyczny system tworzenia pakietu przy konkurencyjnych stawkach gwarantuje stuprocentowe zadowolenie klienta.

 

UBEZPIECZENIE DOMU LETNISKOWEGO I MIENIA RUCHOMEGO

 

Przedmiotem ubezpieczenia może być dom letniskowy jak również mienie ruchome oraz budynki gospodarcze znajdujące się na tej samej posesji.

Ochroną ubezpieczeniową objęty może być dom letniskowy od pożaru i innych zdarzeń losowych (w tym m.in. uderzenia pioruna, huraganu, powodzi, obsunięcia się ziemi, dymu czy zalania), mienie ruchome (m.in. urządzenia domowe, odzież, sprzęt ogrodniczy, turystyczny, rowery) w domku letniskowym lub budynku gospodarczym od pożaru i innych zdarzeń losowych jak również mienie ruchome i stałe elementy w domu letniskowym od kradzieży z włamaniem i rozboju.