ubezpieczenia-tg.pl PRZYDATNE INFORMACJE

PRZYDATNE INFORMACJE PDF Drukuj Email

 

  • Jeśli jesteś sprawcą wypadku za granicą, podaj poszkodowanemu i/lub policji swoje dane personalne, dane dotyczące Twojego pojazdu oraz numer Zielonej Karty.
  • Brak umowy obowiązkowego ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych w chwili zatrzymania przez policję wiąże się z koniecznością odholowania pojazdu, na koszt kierującego, na parking i koniecznością opłaty mandatu karnego. Patrol policyjny ma także prawo zatrzymać Twój pojazd na płatnym parkingu do czasu wykupienia umowy ubezpieczenia.
  • Osoba która nie spełnia obowiązku zawarcia umowy ubezpieczenia obowiązkowego obowiązana jest wnieść opłatę karną zgodnie z Art. 88. Ustawy z dnia 22 maja 2003r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych.
  • Jeśli sprawca wypadku nie ma ważnej polisy OC - wypadek i roszczenia zgłoś do Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego. Zgłoszenia takiego możesz dokonać w którymkolwiek Towarzystwie Ubezpieczeń sprzedającym polisy OC.
  • Jeśli chcesz zmienić Towarzystwo Ubezpieczeniowe to powinieneś wypowiedzieć umowę (w formie pisemnej) najpóźniej na 1 dzień przed wygaśnięciem ważności aktualnej polisy, a w przypadku polisy zawartej przez sprzedającego w terminie 30 dni od dnia zakupu pojazdu. Zmieniając Zakład Ubezpieczeń nie tracisz nabytych zniżek za bezszkodowy przebieg ubezpieczenia.
  • Pamiętaj, jeśli wykupiłeś polisę OC płatną w ratach i nie opłacisz rat w terminie ważności polisy, to umowa ta nie przedłuży się automatycznie na kolejne 12 miesięcy.
  • Sprzedając samochód (lub inny pojazd) masz prawo do zwrotu części składki z ubezpieczenia AC (o ile takie posiadałeś) oraz z OC za niewykorzystany okres pod warunkiem, że nabywca wypowie umowę Zakładowi Ubezpieczeń.
  • Sprzedając samochód (lub inny pojazd) pamiętaj, że masz obowiązek przekazania ważnego ubezpieczenia OC kupującemu oraz powiadomienia o sprzedaży Towarzystwo Ubezpieczeń.
  • Kupując samochód (lub inny pojazd) używany, jeśli otrzymasz wraz z nim aktualne ubezpieczenie pamiętaj, że masz tylko 30 dni od dnia zakupu na jego wypowiedzenie.